ارائه دهنده اینترنت پرسرعت سليماني/شركت رايان تجهيز مبين

ارائه دهنده اینترنت پرسرعت ADSL , WiMax , WiFi در گچساران

ارائه دهنده اینترنت پرسرعت

مراکز تحت پوشش اینترنت سلیمانیADSL2

۱ گچساران مرکز شهید قندی ۲۲۲-۲۲۳
۲ گچساران مرکز امام علی ۳۲۳۲
۳ گچساران مرکز امام خمینی ۳۲۳۳-۳۲۳۴

مراکز تحت پوشش اینترنت سلیمانی بی سیم

۵۰۰ دستگاه کامل

سه راهی کامل

مركز شهر كامل _رادک و ۱۰۸دستگاه _ رزمندگان_ لبنان_ سادات_ كيامرثي_اميني و….

 

گچساران  مرکز شهر جنب بانک انصار مجنمع خیام طبقه ۲ واخد ۳ دفتر اینترنت سلیمانی

۰۷۴۳۲۲۲۹۲۸۲

۰۷۴۳۲۲۲۹۴۱۰